Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting

Career

อัตรา
 • 3 อัตรา
รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 3. มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาสและข้อกำหนดต่างๆ 
 4. สามารถใช้งานโปรแกรมงาน Autocad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สวัสดิการ
 1. โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี
 2. ที่พัก
 3. รถประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร


Copyright : 2015 Premierlighting.co.th
Design By Cw.in.th