Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting Premier lighting

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

086-304-4171
02-150-1818
095-663-3433
premier_pl@hotmail.com

จำหน่ายป้ายจราจร

ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด และ ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่ป้ายจราจรชนิดบังคับนี้แสดงไว้ เนื่องจากป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม เตรียมจำหน่ายไว้ให้ลูกค้าเลือกสั่งผลิตได้ด้วย

 

ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน

มีไว้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ถึงสภาพทาง สภาพการขับขี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้ถนนและผิวทางได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งผลิตได้ด้วย จำหน่ายป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนต่างๆ ได้แสดงไว้ดังรูปข้างบนนี้

 

บทความน่ารู้

เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม สีของป้ายจราจรมีความหมายอย่างไร

ป้ายจราจรนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรรู้ ไม่จำเป็นว่าคนที่ควรรู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ขับรถเท่านั้น เพราะป้ายจราจับางป้ายอาจไม่ได้มีความหมายในแบบที่เราเข้าใจ ซึ่งบ่อยครั้ง อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในการอ่านป้ายจราจรของผู้ขับเอง

เราจึงควรรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และนอกจากสัญลักษณ์ต่างๆ แล้วนั้น สีของป้ายจราจรก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ด้วยเช่นกัน โดยป้ายจราจรจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทก็ ได้แก่ ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ

ซึ่งเรามักเห็น “ป้ายบังคับ” จะใช้พื้นหลังเป็นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายที่บ่งบอกให้ทำตาม เพื่อการมองเห็นตัวหนังสือ สัญลักษณ์ และตัวเลขต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่มิได้หมายความว่า “ป้ายบังคับ” ทุกป้ายจะใช้พื้นหลังสีขาวเพียงเท่านั้น

ป้ายบังคับ” บางป้ายมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ตัวอักษร สัญลักษณ์ และตัวเลขที่กำหนดอยู่ในป้ายนั้นจะใช้เป็นสีขาว หรือ “ป้ายบังคับ” ที่ต้องการบอกให้หยุด พื้นหลังของป้ายจะเป็นสีแดง เส้นขอบของป้ายและตัวอักษรจะใช้สีขาว อีกทั้งป้ายที่ต้องการบอกว่า ห้ามหยุด พื้นหลังของป้ายนั้นจะเป็นสีน้ำเงิน แต่สีของเส้นต่างๆ ในป้ายนั้นจะเป็นสีแดง

ป้ายเตือน” โดยป้ายเตือนนั้นทั่วไปนั้นจะใช้พื้นหลังสีเหลือง แต่สัญลักษณ์ ตัวอักษร และตัวเลขในป้ายนั้นจะใช้เป็นสีดำ แต่มีข้อยกเว้นอีกเช่นกัน ว่าหากเป็นป้ายเตือนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและการทำถนนหรือทางก็จะใช้พื้นหลังเป็นสีส้มแทน เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นมากยิ่งขึ้น และสัญลักษณ์ ตัวอักษร รูปภาพ หรือตัวเลขนั้นก็ยังคงใช้สีดำเหมือนเดิม

สำหรับ “ป้ายแนะนำ” นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ป้ายจราจรที่แนะนำทั่วไป และป้ายจราจรที่แนะนำบนทางพิเศษ
โดยป้ายจราจรที่แนะนำทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

แบบแรก คือ ป้ายที่มีไว้แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จะมีรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นหลังสีขาวอยู่ในกรอบเล็กๆ สีน้ำตาล รวมไปถึงตัวอักษร ตัวเลข และเส้นขอบยังคงเป็นสีน้ำตาลอีกด้วย

แบบที่สอง คือ ป้ายที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยรูปภาพสัญลักษณ์นั้นจะเป็นสีน้ำเงิน แต่จะอยู่ในกรอบพื้นหลังสี่เหลี่ยมสีขาว และตัวอักษร เส้นขอบ ตัวเลขยังใช้เป็นสีน้ำเงินอีกเช่นกัน
สำหรับ ป้ายจราจรที่แนะนำบนทางพิเศษ คือ ป้ายที่สามารถพบได้เฉพาะบนทางด่วนพิเศษ มอเตอร์เวย์ โดยป้ายจะเป็นพื้นหลังสีเขียว ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่อยู่บนป้าย นั้นจะเป็นสีขาว เพื่อเพิ่มความชัดเจนในป้ายให้คนเห็นชัดมากยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน

อย่างไรก็ตาม สีของป้ายจราจรทำให้เราสามารถจำแนกประเภทของป้ายได้ง่ายมากขึ้น และหากเราเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ในป้ายจราจรมากขึ้น ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันบนท้องถนนได้สะดวกสบาย และหากเราทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามกฎจราจร ยังช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ได้อีกด้วย

    ไม่พบข้อมูล

Copyright : 2015 Premierlighting.co.th
Design By Cw.in.th